O NAS

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. to założona w 2016 r. butikowa spółka doradztwa podatkowego.
Jesteśmy dobrze zahartowanymi doradcami podatkowymi. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w największych firmach doradztwa podatkowego oraz we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi.
Zawsze mamy jakiś pomysł na to, co można zrobić z danym zagadnieniem. Podchodzimy elastycznie i staramy się, aby nasze sugestie były możliwie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji i potrzeby Klienta.
Osobiście zawsze stawialiśmy na dobre relacje z ludźmi. Chcemy, aby tak pozostało.

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do nowego biura TLS

Od 1 grudnia TLS zmienia siedzibę. Zapraszamy do nowego biura przy ul. Michalczyka 5.

Księgowość korporacyjna

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, którzy cenią sobie przejrzystość i transparentność, profesjonalizm i skuteczne zarządzanie firmą oraz jej finansami powołaliśmy TLS Accounting Servives, jako profesjonalny podmiot oferujący pełną obsługę w zakresie...

TLS Asset Management

TLS Asset Managemet Sp. z o.o. to podmiot wyspecjalizowany w zakresie świadczenia usług związanych z wybranymi podatkowo-finansowymi aspektami zarządzania majątkiem przedsiębiorstw w szczególności związanymi z: – rozliczeniami nowych inwestycji, – efektywnym...

VAT Checker

Przygotowane przez nas narzędzie VAT CHECKER umożliwia automatyczną weryfikację wielu kontrahentów jednocześnie pod kątem ustalenia: statusu czynnego podatnika VAT, statusu zarejestrowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE). Wszystkie...

ZAKRES USŁUG

BIEŻĄCE DORADZTWO

Jako doradcy podatkowi, służymy naszą radą w dość szerokim zakresie zagadnień podatkowych – poprzez udzielanie bezpośrednich odpowiedzi na pytania, pojawiające się w codziennej działalności naszych Klientów. W bardziej wymagających sytuacjach sporządzamy opinie, weryfikujemy rozliczenia, poprawiamy błędy. Przeprowadzamy również kompleksowe przeglądy podatkowe, w tym na potrzeby akwizycji (due dilligence).

PODATKI LOKALNE, ŚRODKI TRWAŁE

Powołaliśmy wyspecjalizowany podmiot TLS Asset Management, gdyż obszarem naszej szczególnej specjalizacji jest podatek od nieruchomości i kwestie związane z amortyzacją środków trwałych. Mamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, zdobyte na największych i najbardziej wymagających projektach inwestycyjnych w Polsce. Wypracowana metodyka oraz zdobyta wiedza stwarzają nam skuteczne pole do wdrażania rozwiązań zmierzających do zwiększenia efektywności dokonywanych rozliczeń.

CENY TRANSFEROWE

Dynamika zmiany przepisów w zakresie cen transferowych oraz nowe obowiązki nakładane na podatników w tym zakresie powodują, iż ceny transferowe stają się dziś jednym z najbardziej newralgicznych obszarów podatkowych. Niezbędne staje się już nie tylko sporządzenie samej dokumentacji, lecz również odpowiednie zaplanowanie i dokonanie analizy porównywalności transakcji (benchmarking study). Oferujemy klientom zestaw rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, specyfiki działalności oraz oczekiwań biznesowych – na najwyższym poziomie.

RACJONALNE PLANOWANIE PODATKOWE

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością, co z jednej strony może generować realne zagrożenia i wymagać zabezpieczenia, a z drugiej strony może wymuszać konieczność podjęcia działań zmierzających do zachowania efektywności podatkowej biznesu.
Planowanie podatkowe, którym się zajmujemy, to nie błędnie rozumiana optymalizacja, lecz kompleksowe projektowanie bezpiecznych i efektywnych podatkowo rozwiązań pod konkretne sytuacje biznesowe oraz warunki prawno-podatkowe tworzące razem środowisko, w jakim znajduje się biznes.

DORADZTWO MIĘDZYNARODOWE

Stopień rozwoju polskich firm prywatnych i rodzinnych w ostatnich latach sprawia, iż coraz częściej stają one przed perspektywą dokonania inwestycji poza terytorium kraju, jako elementu strategii zwiększającej szanse dalszego rozwoju biznesu.  Inwestycje takie powinny także stanowić element szerszego planowania podatkowego.
Posiadamy sieć współpracujących z nami, sprawdzonych partnerów w najpopularniejszych destynacjach. Dokonujemy analizy ewentualnych barier formalno-prawnych, mogących mieć znaczenie w procesie wyboru miejsca dla danej inwestycji, właściwej struktury inwestycyjnej, a także kosztów jej przeprowadzenia, w tym obowiązków i obciążeń podatkowych.

POSTĘPOWANIA

Rzadko zgadzamy się z niekorzystnymi stanowiskami organów skarbowych. Jeżeli wymaga tego sytuacja spieramy się, reprezentujemy Klientów w trakcie kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Opracowujemy i realizujemy kompleksowe strategie procesowe. Im wcześniej uczestniczymy w sporze z organami skarbowymi, tym większe są szanse na wdrożenie efektywnej strategii prowadzonego sporu.

ROZLICZENIA PODATKOWE

Rozliczenia podatkowe (compliance) i doradztwo podatkowe to nierozłączne obszary.
W ramach naszych usług oferujemy dokonywanie rozliczeń podatkowych w imieniu naszych klientów w obszarach: CIT, PIT, VAT oraz raportowania JPK i NBP.
Ponieważ, jako doradcy podatkowi, stale poszerzamy naszą wiedzę w zakresie zmieniających się przepisów, możemy zapewnić oprócz pełnego wsparcia w rozliczeniach także zwiększone bezpieczeństwo.
Ponadto wychodząc naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom, opracowaliśmy własną metodykę przygotowania JPK, niezależnie od dostawców systemów informatycznych. W związku z czym jesteśmy w stanie sprawnie (działamy na swoich narzędziach) przygotować JPK z istniejących danych, dokonać ich merytorycznej weryfikacji i konwersji na wymagany przez Ministerstwo Finansów format.

KSIĘGOWOŚĆ KORPORACYJNA

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, którzy cenią sobie przejrzystość i transparentność, profesjonalizm i skuteczne zarządzanie firmą oraz jej finansami powołaliśmy TLS Accounting Servives, jako profesjonalny podmiot oferujący pełną obsługę w zakresie księgowości korporacyjnej dla firm. Dobra organizacja TLS pozwala przedsiębiorcom minimalizować koszty, jednocześnie gwarantując poprawne i skrupulatne prowadzenie dokumentacji księgowej i kadrowej, dzięki czemu Klienci otrzymują pewność, że gospodarowanie finansami w ich firmach przebiega zgodnie z obowiązującymi regułami, lecz z zachowaniem pełnej efektywności. Świadczymy usługi księgowe w szerokim zakresie, m.in.:
· pełną księgowość,
· obsługę kadrowo-płacową,
· doradztwo finansowe i księgowe.

ZESPÓŁ

Arkadiusz Tatar

Arkadiusz Tatar

Partner, Doradca podatkowy

TLS Doradztwo Podatkowe
TLS Asset Management

Arkadiusz całą swoją karierę zawodową związał z jedną z największych międzynarodowych firm doradczych. W tym czasie świadczył usługi doradztwa podatkowego zarówno dla firm polskich i zagranicznych, w szczególności działających w sektorach przemysłowych i budowlanych oraz w przemyśle energetycznym.

Posiada gruntowne rozumienie i znajomość polskiego systemu podatkowego i powiązanych zagadnień międzynarodowych, a specjalizuje się w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.

Przemysław Łabędzki

Przemysław Łabędzki

Partner, Doradca podatkowy

TLS Doradztwo Podatkowe
TLS Asset Management

Przemysław posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte na największych projektach podatkowych w Polsce w ramach pracy dla firm Wielkiej Czwórki. W tym czasie doradzał podatkowo zarówno polskim jak i międzynarodowym firmom z sektora przemysłowego, energetycznego i paliwowego.

Jego specjalnością są kwestie związane z podatkowym zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstw – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości, w szczególności w zakresie przeprowadzania strategicznych, kompleksowych projektów w tym zakresie.

Piotr Bardadyn

Piotr Bardadyn

Partner, Business Development

TLS Asset Management
TLS & Atellite

Piotr posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze usług wsparcia biznesu. W tym czasie miał okazję z sukcesem współtworzyć kilka przedsiębiorstw rozwijających podwoje na rynkach zagranicznych, w okresie ich dynamicznego wzrostu i trudnym otoczeniu biznesowym. Był także odpowiedzialny za rozwój jednej z czołowych spółek IT na Dolnym Śląsku zdobywając wyróżnienie European Business Award. W TLS Piotr będzie odpowiedzialny między innymi za wsparcie merytoryczne i biznesowe dla tej części naszych klientów, którzy swoje inwestycje lokują w sektorze start-up, zwłaszcza w dziedzinie najnowszych technologii, gdzie właściwe zrozumienie produktów IT dopiero może zostać przełożone na język przepisów prawnych. Piotr będzie czuwał nad procesami i standardami TLS oraz dbał o rozwój technologiczny spółki i jej strategicznych produktów on-line.

Katarzyna Konopacka-Soroko

Katarzyna Konopacka-Soroko

Manager, Doradca podatkowy

TLS Doradztwo Podatkowe
.

Katarzyna swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła w 2008 r. w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie pracowała do 2017 r. W tym czasie uczestniczyła w wielu strategicznych projektach doradczych, pełniła funkcję wewnętrznego doradcy podatkowego w dużej polskiej grupie kapitałowej, odpowiedzialnego merytorycznie za pełne rozliczenia podatkowe (VAT, CIT, PIT), a także uzyskała licencję doradcy podatkowego.
Obszarem szczególnej specjalizacji Katarzyny jest tematyka pomocy publicznej w tym pozyskiwanie i rozliczanie dotacji, łączenie różnych form pomocy publicznej, doradztwo podatkowe dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych, a także tematyka cen transferowych.

Katarzyna jest doradcą podatkowym, który łączy szczegółową wiedzę merytoryczną z szerszą perspektywą biznesową, a swoim zaangażowaniem stara się wnosić zawsze wartość dodaną do realizowanych projektów.

Katarzyna Konieczna-Kłobut

Katarzyna Konieczna-Kłobut

Manager, Doradca podatkowy

TLS Doradztwo Podatkowe
.

Katarzyna posiada ponad 10 letnie doświadczenie na rynku doradztwa podatkowego od samego początku zdobywane w ramach świadczenia usług dla Klientów zarówno z polskim kapitałem jak i dużych grup międzynarodowych, w tym, w ciągu ostatnich kilku lat zdobywane w ramach pracy dla jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki.
W tym czasie Katarzyna doradzała podatkowo Klientom z wielu branż, w tym branży nieruchomości, farmaceutycznej, automotive i retail we wszystkich głównych obszarach zagadnień podatkowych związanych z ich aktywnością gospodarczą. Uczestniczyła w szeregu przeglądów podatkowych w zakresie rozliczeń VAT, CIT, PIT. Posiada szeroką wiedzę związaną z praktycznymi aspektami stosowania przepisów polskiego systemu podatkowego.
Obszarem szczególnej specjalizacji Katarzyny jest tematyka podatków pośrednich, w tym w podatku VAT – począwszy od determinowania obowiązków podatników w transakcjach krajowych – na strategicznym strukturyzowaniu transakcji międzynarodowych kończąc.

Szymon Łuszczyński

Szymon Łuszczyński

Project Manager

TLS Asset Management
TLS & Atellite

Szymon posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania kompleksowych projektów dotyczących podatkowych i finansowych aspektów zarządzania majątkiem podmiotów gospodarczych. Swoją karierę zawodową w tym zakresie rozpoczął w międzynarodowej firmie zaliczającej się do firm Wielkiej Czwórki.  W tym czasie realizował strategiczne projekty zarówno dla polskich jak i zagranicznych firm działających w sektorze przemysłowym, energetycznym oraz paliwowym.
Szymon specjalizuje się w kwestiach dotyczących zwiększenia efektywności rozliczeń w zakresie podatku od nieruchomości oraz kwestiach związanych z amortyzacją nowopowstających inwestycji.

Zakresem jego szczególnego zainteresowania są projekty dotyczące szacowania wartości nieruchomości, obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń.

Sabina Krochta

Sabina Krochta

Senior Consultant, Radca prawny

TLS Doradztwo Podatkowe
.

Sabina posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Swoją karierę zaczynała w jednej z firm Wielkiej Czwórki. W TLS Sabina ukończyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych. Sabina posiada szeroką wiedzę z zakresu podatków dochodowych, w których doradza na bieżąco klientom. Obszarem szczególnej specjalizacji Sabiny są ceny transferowe, w których czuje się najlepiej, doradzając klientom polskim a także międzynarodowym grupom kapitałowym, tworząc strategie i polityki cen transferowych, nadzorując prace zespołu przy przygotowaniu dokumentacji i opracowaniu analiz porównywalności cen.
Dodatkowo, Sabina posiada znaczne doświadczenie w zakresie doradztwa i przeprowadzania przeglądów w zakresie rozliczeń CIT. Odpowiada także za nadzór nad rozwiązywaniem bieżących
problemów podatkowych Klientów.

Joanna Grzegorczyk

Joanna Grzegorczyk

Senior Consultant

TLS Doradztwo Podatkowe
.

Joanna zaczęła swoją przygodę z doradztwem podatkowym kilka lat temu w jednej z firm Wielkiej Czwórki. Brała udział w wielu projektach, w tym projektach o charakterze strategicznym dotyczącym niemalże każdej branży. Centrum kompetencji Joanny stanowią bowiem z jednej strony zagadnienia związane z szeroko-pojętymi cenami transferowymi – w szczególności w zakresie przeprowadzania analiz charakteru dokonywanych transakcji, rynkowej pozycji kontrahentów, aż po ustalenie właściwego poziomu stosowanych cen. Z drugiej strony są to zagadnienia związane z obszarem pomocy publicznej, zwłaszcza w zakresie dostępnych ulg i dotacji. Joanna świetnie czuje się też na projektach dotyczących wniosków i rozliczeń strefowych. Niezależnie od swojego głównego obszaru kompetencji, Joanna posiada znaczne doświadczenie w zakresie prowadzenia rozliczeń podatkowych spółek na gruncie VAT, a także realizuje się rozwiązując palące problemy podatkowe w ramach bieżącej obsługi Klientów. Wkrótce dołączy do grona doradców podatkowych.

Agnieszka Świderska

Agnieszka Świderska

Główna Księgowa

TLS Doradztwo Podatkowe
.

Agnieszka dołączyła do TLS w roli kierownika działu księgowości.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze księgowości i podatków, w tym w zakresie usprawniania procesów księgowych oraz wdrażania systemów informatycznych.

Przez większą część swojej kariery Agnieszka pełniła rolę głównej księgowej w spółkach prawa handlowego, w tym dla jednego z większych podmiotów z branży budowlanej.

Ostatnie kilka lat zarządzała zespołem księgowym w grupie spółek z branży Horeca związanych z jedną z najbardziej rozpoznawalnych sieci kawiarni w Polsce. Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W wolnych chwilach praktykuje jogę.

Jakub Kittler

Jakub Kittler

Consultant

TLS Doradztwo Podatkowe
.

Izabela Koziara

Izabela Koziara

Consultant

TLS Doradztwo Podatkowe
.

Maciej Czarnota

Maciej Czarnota

Consultant

TLS Doradztwo Podatkowe
TLS Asset Management

Zbyszko Pora

Zbyszko Pora

Consultant

TLS Doradztwo Podatkowe
.

Anna Kowalska

Anna Kowalska

Consultant

TLS Asset Management
TLS & Atellite

Mikołaj Andruniów

Mikołaj Andruniów

Consultant

TLS Doradztwo Podatkowe
.

Aleksandra Śródka

Aleksandra Śródka

Senior Accountant

TLS Accounting Services

Katarzyna Stasiak

Katarzyna Stasiak

Senior Accountant

TLS Accounting Services

Joanna Michalska

Joanna Michalska

Senior Accountant

TLS Accounting Services

KONTAKT

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

ul. Michalczyka 5
53-633 Wrocław

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod nr 545
Biuro/siedziba: ul. Michalczyka 5 | 53-633 Wrocław
NIP: PL8971765531 | REGON: 021299037 |KRS: 0000359143
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego