Bieżące doradztwo

Bieżące doradztwo

Jako doradcy podatkowi służymy naszą radą w dość szerokim zakresie zagadnień podatkowych – od podpowiedzi dotyczących PIT, CIT oraz VAT, przez tłumaczenie na czym polega tworzenie dokumentacji, rozliczeń oraz ewidencji, po udzielanie bezpośrednich odpowiedzi na pytania pojawiające się w codziennej działalności naszych Klientów. W bardziej wymagających sytuacjach sporządzamy opinie, weryfikujemy rozliczenia oraz poprawiamy błędy w dokumentacjach. Przeprowadzamy również kompleksowe przeglądy podatkowe, w tym na potrzeby akwizycji (due dilligence). Usługa ta polegają na dokładnej analizie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i zarazem ocenie potencjalnego ryzyka wynikającego z planowanych przez firmę działań (takich jak inwestycje, fuzje, przejęcia, sprzedaż, zmiany organizacyjne). Służymy poradą, mając na uwadze potrzeby naszych Klientów oraz warunki panujące na rynku. Podejmujemy analizy finansowe, podatkowe, organizacyjne oraz techniczne. Poszukujemy optymalnych rozwiązań korzystnych dla rozwoju oraz funkcjonowania biznesu.

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod nr 545
Biuro/siedziba: ul. Michalczyka 5 | 53-633 Wrocław
NIP: PL8971765531 | REGON: 021299037 |KRS: 0000359143
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego