Przygotowane przez nas narzędzie VAT CHECKER umożliwia automatyczną weryfikację wielu kontrahentów jednocześnie pod kątem ustalenia:

  • statusu czynnego podatnika VAT,
  • statusu zarejestrowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT UE).

Wszystkie informacje pobierane są na bieżąco w oparciu o dane z oficjalnej wyszukiwarki Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz w oparciu o dane z oficjalnego systemu wymiany informacji o VAT –  VIES Komisji Europejskiej.

Dzięki korzystaniu z VAT CHECKER poprzez przesłanie listy z numerami NIP kontrahentów jesteś w stanie w błyskawicznym czasie zweryfikować aktualny status VAT przedsiębiorcy.