Ceny transferowe

Ceny transferowe

Dynamika zmiany przepisów w zakresie cen transferowych oraz nowe obowiązki nakładane na podatników w tym zakresie powodują, że ceny transferowe stają się dziś jednym z najbardziej newralgicznych obszarów podatkowych. Niezbędne staje się już nie tylko sporządzenie samej dokumentacji, lecz również odpowiednie zaplanowanie i dokonanie analizy porównywalności transakcji (benchmarking study). Nasze biuro podatkowe proponuje klientom zestaw rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, specyfiki działalności oraz oczekiwań biznesowych na najwyższym poziomie. Zajmujemy się przeprowadzaniem analiz ekonomicznych, co następnie ułatwi nam dostosowanie rozwiązania do profilu działania firmy. Służymy specjalistyczną poradą podczas przeprowadzania transakcji. Niwelujemy również ryzyko podatkowe wynikające z podjętych przez firmę działań. Przede wszystkim jednak nasze biuro oferuje pomoc podczas sporządzania kompletu dokumentów cen transferowych, ich weryfikację oraz dokładne przygotowanie, zgodne z obowiązującymi ustaleniami prawnymi.

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod nr 545
Biuro/siedziba: ul. Michalczyka 5 | 53-633 Wrocław
NIP: PL8971765531 | REGON: 021299037 |KRS: 0000359143
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego