Postępowanie

Postępowanie

W związku ze zmianami przepisów kontrole skarbowe przeprowadza się obecnie znacznie dokładniej, co maksymalizuje możliwość wystąpienia błędów nieświadomie popełnianych przez przedsiębiorstwa. Rzadko zgadzamy się z niekorzystnymi stanowiskami organów skarbowych. Jeżeli wymaga tego sytuacja spieramy się, reprezentujemy Klientów w trakcie kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi. Opracowujemy i realizujemy kompleksowe strategie procesowe. Nasze biuro podatkowe wspiera Klientów podczas kontroli skarbowych, wykorzystując specjalistyczną wiedzę w tym zakresie. Im wcześniej uczestniczymy w sporze z organami skarbowymi, tym większe są szanse na wdrożenie efektywnej strategii prowadzonego sporu. W ten sposób ograniczamy możliwość wystąpienia błędów oraz negatywny wpływ kontroli na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Oferujemy również kompleksowe doradztwo w kwestiach związanych z fiskusem. Wspólnie zastanawiamy się nad odpowiednią strategią postępowania podatkowego.

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod nr 545
Biuro/siedziba: ul. Michalczyka 5 | 53-633 Wrocław
NIP: PL8971765531 | REGON: 021299037 |KRS: 0000359143
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego