Racjonalne planowanie podatkowe

Racjonalne planowanie podatkowe

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością, co z jednej strony może generować realne zagrożenia i wymagać zabezpieczenia, a z drugiej strony może wymuszać konieczność podjęcia działań zmierzających do zachowania efektywności biznesu. Planowanie podatkowe, którym się zajmujemy, to nie błędnie rozumiana optymalizacja, lecz kompleksowe projektowanie bezpiecznych i efektywnych rozwiązań dopasowanych pod konkretne sytuacje biznesowe oraz warunki prawne tworzące razem środowisko, w jakim znajduje się biznes. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie naszym Klientom pełnego bezpieczeństwa w kwestii prawnej i podatkowej. Stale monitorujemy prawo ze względu na jego zmienność i przekazujemy na bieżąco niezbędne informacje Klientom prowadzącym działalność gospodarczą. Nasze biuro podatkowe proponuje również rozwiązania, które umożliwią optymalizację kosztów – rozumianych jako możliwość ich obniżenia zgodnego z prawem, co pozwoli na właściwą minimalizację obciążeń podatkowych.

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod nr 545
Biuro/siedziba: ul. Michalczyka 5 | 53-633 Wrocław
NIP: PL8971765531 | REGON: 021299037 |KRS: 0000359143
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego