Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe (compliance) i doradztwo podatkowe to nierozłączne obszary, które mają na siebie wzajemny wpływ i w których się specjalizujemy. W ramach naszych usług oferujemy dokonywanie rozliczeń podatkowych w imieniu naszych klientów w obszarach: CIT, PIT, VAT oraz raportowania JPK i NBP. Ponieważ, jako doradcy podatkowi, stale poszerzamy naszą wiedzę w zakresie zmieniających się przepisów, możemy zapewnić oprócz pełnego wsparcia w rozliczeniach także zwiększone bezpieczeństwo. Ponadto wychodząc naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom, opracowaliśmy własną metodykę przygotowania JPK, niezależnie od dostawców systemów informatycznych. W związku z czym jesteśmy w stanie sprawnie przygotować JPK z istniejących danych, dokonać ich merytorycznej weryfikacji i konwersji na wymagany przez Ministerstwo Finansów format. Działamy przy wykorzystaniu własnych, sprawdzonych narzędzi, które w znacznym stopniu przyspieszają cały proces i zarazem pozwalają na otrzymanie optymalnego efektu.

TLS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod nr 545
Biuro/siedziba: ul. Michalczyka 5 | 53-633 Wrocław
NIP: PL8971765531 | REGON: 021299037 |KRS: 0000359143
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego